Cijene

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Visina troškova studija

Prijediplomski stručni studiji:
- Marketinga i komunikacija
- Upravljanja opskrbnima lancima
- Menadžmenta i produkcije u kulturi

Za jednu akademsku godinu:

Puna cijena godišnje školarine:

– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 5 do maksimalno 12 rata godišnje ili plaćanje godišnje školarine karticama

3.390,00 EUR
– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 2 do maksimalno 4 rate godišnje 3.290,00 EUR
– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine jednokratno virmanskom uplatom na IBAN računa Veleučilišta u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o studiranju 3.190,00 EUR

Stručni diplomski studij Marketinga i komunikacija

Za jednu akademsku godinu:

Puna cijena godišnje školarine:

– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 5 do maksimalno 12 rata godišnje ili plaćanje godišnje školarine karticama

3.650,00 EUR
– ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine virmanskom uplatom u obrocima od 2 do maksimalno 4 rate godišnje 3.550,00 EUR
–  ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine jednokratno virmanskom uplatom na IBAN računa Veleučilišta u roku od 8 dana od sklapanja ugovora o studiranju 3.450,00 EUR

IBAN broj: HR8024020061100477071 otvoren u Erste & Steiermarkische banci. Cijene ovdje iznesenih godišnjih školarina vrijede od akademske godine 2023./2024.

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/spec.jpg

Ostali detalji plaćanja

Od akademske godine 2023./2024. svi studenti moraju Veleučilištu predati ovjerenu zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 13 EUR (97,95 kn).

Svi studenti obvezni su imati i Studentsku iskaznicu koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište.

Cijena izrade 11,70 eura propisana je Odlukom o trošku izrade studentske iskaznice (NN 104/2023) i plaća se prilikom upisa.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_09_104_1496.html

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/uplatnica.jpg

Popusti na cijenu školarine od akademske godine 2023./2024.

Tablica 1: Prijelaznici
OSNOVE ZA POPUST STUDIJ GODIŠNJA CIJENA ŠKOLARINE u EUR 
Prijelaznici s drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu na prijediplomskim studijima PVZG-a* PDS Marketing i komunikacije 2.200,00 EUR 
PDS Menadžment i produkcija u kulturi 2.200,00 EUR 
PDS Upravljanje opskrbnim lancima 2.200,00 EUR 
Prijelaznici s drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu na Stručnom diplomskom studiju marketinga i komunikacija 2.400,00 EUR 

*Cijena studija za prijelaznike s drugih visokih učilišta odnosi se samo na akademsku godinu u koju je izvršen prijelaz s drugog visokog učilišta. Ostale godine studija se plaćaju po utvrđenoj cijeni školarine uz primjenu odgovarajućih popusta utvrđenim ovom i drugim odlukama Upravnog vijeća.
 

Tablica 2: Osnove za popust – općenite
OSNOVE ZA POPUST Iznos popusta na godišnju školarinu u %
Nezaposleni – prijavljeni minimalno 6 mjeseci na Hrvatski zavod za zapošljavanje 10%
Sadašnji i bivši polaznici srednjoškolskih programa Pučkog otvorenog učilišta Zagreb 10%
Osobe zaposlene kod istog poslodavca, u slučaju kada plaćanje za zaposlenika studenta vrši poslodavac, po zaposleniku: Iznos popusta na godišnju školarinu u %
2 – 3 zaposlenika 10%
4 – 8 zaposlenika 15%
više od 8 zaposlenika 20%
Članovi iste obitelji (roditelji i djeca, supružnici, braća i sestre),
po članu:
Iznos popusta na godišnju školarinu u %
2 člana 10%
3 člana 15%
4 člana ili više 20%
Studenti PVZG-a koji završetkom prijediplomskog studija nastavljaju na PVZG-u studij na stručnoj diplomskoj razini 10%

 

Tablica 3: Zaposlenici Zagrebačkog Holdinga
OSNOVA ZA POPUST STUDIJ Iznos popusta na godišnju školarinu u %
Zaposlenici Zagrebačkog holdinga, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba te društava i ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb, uz vlastito financiranje** PDS Marketing i komunikacije 15%
PDS Menadžment i produkcija u kulturi 15%
PDS Upravljanje opskrbnim lancima 15%
DIPLOMSKI STUDIJ 15%

**Popust iz točke II. tablice 3. se odnosi na zaposlenike Zagrebačkog holdinga i ostalih ustanova i društava kćeri Zagrebačkog holdinga, te na zaposlenike gradskih upravnih tijela Grada Zagreba, društava i ustanova kojima je osnivač grad Zagreb, a koji plaćaju studij iz vlastitih sredstava.
 

Tablica 4: Popusti za izvrsnost***

– na temelju rezultata državne mature u ostvarenih u godini u kojoj se upisuje studij na Veleučilištu: vrijedi za sve stručne prijediplomske studije na Veleučilištu

Ukupno ostvareni bodovi na državnoj maturi: Iznos popusta na godišnju školarinu u %
900 i više bodova 25%
800-899 bodova 20%
700-799 bodova 15%
Ispod 699 bodova Puna cijena

***Cijena godišnje školarine utvrđena za izvrsnost na temelju rezultata državne mature odnosi se samo na godinu u koju je izvršen upis. Ostale godine studija se plaćaju po utvrđenoj cijeni godišnje školarine uz primjenu odgovarajućih popusta utvrđenim ovom i drugim odlukama Upravnog vijeća.
 

Vrhunski sportaši:

Utvrđene cijene školarina na svim studijima Veleučilišta umanjuju se za vrhunske sportaše na način da:

  1. sportaši 1. kategorije ostvaruju popust na cijenu školarine od 50%,
  2. sportaši 2. kategorije ostvaruju popust na cijenu školarine od 40%,
  3. sportaši 3. kategorije ostvaruju popust na cijenu školarine od 30%,

Status vrhunskog sportaša dokazuje se odgovarajućom ispravom (rješenjem i sl.).