SUBSPECIJALIZACIJAMarketing u hospitality industriji

Detaljne informacije

SUBSPECIJALIZACIJAMarketing u hospitality industriji

Detaljne informacije
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Što sve obuhvaća hospitality industrija i koji su trendovi?

Hospitality jest prijem gosta u svojem najširem obliku: od ugostiteljstva (restorani, barovi), event managementa pa do smještaja (hoteli, resorti, kampovi, ville) i promocije same destinacije.

Zamjetni trendovi su: rast potražnje za autentičnim iskustvima, rast udjela turista koji rade na odmoru i kombiniraju rad i odmor, imperativ ESG poslovaja (environmental, social, government), smart procesi, usluga koja mora biti visoko personalizirana ali nenametljiva, brza izmjena informacija, javne kritike i pohvale svih ponuđača usluga.

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2023/10/marketing-hospitality-industry-02.jpg

Koji su razlozi za ponudu subspecijalizacije Marketing u hospitality industriji novoj generaciji studenata počevši od akademske godine 2023/2024?

Hospitality je industrija koja obuhvaća turizam i ugostiteljstvo, ali i management destinacije.

Sve navedeno je sustavno u porastu, bilo za potrebe poslovnih ili leisure gostiju, a kvalitetnog kadra u svim navedenim podgranama hospitalitya kronično nedostaje. Naročito nedostaje profesionalaca: educirani, s hands on pristupom i znanjem o recentnim trendovima, koji su su duboko uronjeni u service industriju. Ova subspecijalizacija našim studentima omogućuje upravo to.

Što je to subspecijalizacija na PVZG-u?

Pojam subspecijalizacija na PVZGu označava, uz specijalizaciju znanstvenog područja i polja formalnog studiranja (ekonomija, marketing, komunikacije itd.), mogućnost dodatne tj. produbljene edukacije iz specifičnih niša marketinškog obrazovnog polja.

U našem slučaju, na diplomskoj razini studija to je subspecijalizacija iz: Marketinga u hospitality industriji.

Kako? Praćenjem i polaganjem točno određenih kolegija (praktikuma + izbornih kolegija) koji zajedno čine jednu vertikalu subspecijalizacije. Primjerice, tijekom studiranja stručnog diplomskog studija marketinga i komunikacija, moguće je ostvariti cerfitikat subspecijalizacije iz Marketinga u hospitality industriji, a na studentu je odabir želi li polaganjem specifičnih kolegija slijediti spomenutu vertikalu.

Za što će se studenti PVZG-a odabirom ove subspecijalizacija zapravo specijalizirati?

Ili: koja je zapravo dodana vrijednost ove subspecijalizacije?

Studenti će znati analizirati i prepoznati dobar i loš hospitality management, znat će imati kritički osvrt, kao i osnove funkcioniranja ovog širokog pojma. Znat će napraviti adekvatan strateški marketinški plan za kreiranje novog turističkog proizvoda (restoran, bar, hotel, destinacija, kamp….) ili adekvatan strateški marketinški plan za branding, promociju ili prodaju subjekata iz gore navedenih područja.

Na koji način se odabire i polaže subspecijalizacija na PVZGu?

Polaganje specifičnih kolegija (za svaku pojedinu subspecijalizaciju su navedeni točno određeni kolegiji) za dobivanje certifikata subspecijalizacije istovjetno je polaganju bilo kojeg drugog kolegija unutar studijskog programa.

Svi kolegiji vezani za pojedinu subspecijalizaciju su unutar izvedbenog plana nastave (bilo kao praktikumi, obvezni ili izborni kolegiji) i svi se mogu položiti unutar redovnog procesa studiranja. U tom smislu nema polaganja dodatnih kolegija, već samo odabiranja/polaganja onih kolegija koji čine pojedinu vertikalu subspecijalizacije (kao što je već pojašnjenjo u pitanju br. 3). Možemo to kolokvijalno nazvati studiranjem „2 u 1“. Uz formalnu diplomu, studentu se ostavlja mogućnost ostvarivanja dodatnog certifikata npr. Specijalist za marketing (ili produkciju) u gaming industriji ili Specijalist za event menadžment ili Specijalist za marketing u hospitality industriji.

Marketing u hospitality industriji

Kronološki popis kolegija za subspecijalizaciju Marketing u hospitality industiji (obvezni za položiti ukoliko se želi ostvariti certifikat Specijalist za marketing u hospitality industriji):

Održivi turizam

Prodaja i marketing destinacije

Geografija turizma

Marketing u turizmu

Inovacije u marketingu turizma

E-turizam

Upravljanje marketingom u industriji putovanja

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image