Menadžment
i produkcija
u kulturi

stručni prijediplomski studij

Menadžment
i produkcija
u kulturi

Prijediplomski stručni studij
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-yellow-wr.png

Kultura means business

Zašto menadžment i produkcija u kulturi?

Program koji studentu omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti kao i kompleksnog svijeta suvremenog poslovanja.

Teorijska i praktična nastava

MOGUĆA buduća zanimanja:

Menadžer poduzetnik
Menadžer projekata
Menadžer producent
Menadžer festivala
Istraživač kulturnog razvoja
Administratori u kulturi i dr

CILJ – profilirati kompetentne i profesionalne menadžere i producente za rad u području kulture i umjetnosti u Hrvatskoj

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/studentski-zbor-02.jpg

O studiju

Uvjeti i rokovi upisa

Stručni studij

3 akademske godine / 6 semestara
ECTS bodovi: 180
Mogućnost redovitog ili izvanrednog studiranja

Stručni naziv

prvostupnik / prvostupnica odnosno baccalaureus / baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi. Kratica: bacc. cult.

Upisi

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/upisi-001.jpg

Na temelju položene državne mature

izravno će se upisati učenici koji u tekućoj školskoj godini polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje. Svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija kandidati predaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. Bez obveze provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/upisi-002.jpg

Na temelju razredbenog postupka

mogu se upisati: • kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžbu o položenom završnom ispitu prije 2010. godine • kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja na razredbenom ispitu koji obuhvaća provjeru znanja na temelju pismenog i usmenog dijela ispita. Nakon pismenog dijela ispita provodi se motivacijski intervju. Temeljem vrednovanja prethodno navedenih elemenata utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista).
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/upisi-003.jpg

Strani državljani

upisuju se na stručni studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, s time da su dužni prilikom upisa predati i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Prijelaz

s drugog visokog učilišta

Studenti koji namjeravaju prijeći na Poslovno veleučilište Zagreb s drugih studija, obvezni su u studentsku referadu predati svoju zamolbu za prijelaz uz koju moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

indeks visokog učilišta sa kojeg prelaze
ovjereni prijepis položenih ispita
ovjereni nastavni plan i program za predmete položene na visokom učilištu s kojeg se prelazi
domovnica i rodni list
svjedodžbe svih razreda srednje škole
dokaz o položenom završnom radu i/ili dokaz o položenoj državnoj maturi
popunjeni obrazac prijave za upis

Studiranje

uz rad

U današnjem poslovnom svijetu sve je veća potreba za dodatnim usavršavanjem i obrazovanjem zaposlenika kako bi postigli veću konkurentnost na tržištu rada, te pokazali svoju spremnost za cjeloživotno učenje i napredovanje. Poslovno veleučilište Zagreb omogućuje vam da postignete potrebne kvalifikacije za svoj poslovni napredak, te usavršite svoja stručna znanja i razvijete dodatne vještine.

Studiranje uz rad ideja je vodilja našeg izvanrednog studija, koji zaposlenim ljudima i onima s dodatnim obavezama omogućava da pohađaju i prate nastavu. Izvanredni studij prilagođen je zaposlenima kako bi što kvalitetnije mogli ispuniti svoje studentske obaveze i odvija se radnim danima u poslijepodnevnim satima, između 17 i 21 sat.

Upisna dokumentacija
PREDAJE SE U STUDENTSKU REFERADU U RADNOM VREMENU ZA STUDENTE

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak

09:00 - 15:00

srijeda

11:00 - 18:00

Kako bi potvrdili namjeru upisa na Poslovno veleučilište Zagreb SVI kandidati obvezni su prijaviti se preko web stranice Poslovnog veleučilišta Zagreb www.pvzg.hr

Ljetni upisni rokovi

krajem srpnja

Jesenski upisni rokovi

krajem rujna

Za informacije o točnim datumima, slobodno nam se obratite na pvzg@pvzg.hr

Dokumentacija za upis na prijediplomski studij
domovnica i rodni list
svjedodžbe svih razreda srednje škole
dokaz o položenom završnom radu i / ili dokaz o položenoj državnoj maturi
jedna fotografija dimenzija 4 x 6 cm
Cijena
ŠKOLARINE ZA JEDNU GODINU

3.190,00 EUR / 24.035,06 kn

*ova cijena odnosi se na plaćanje godišnje školarine jednokratno virmanskom uplatom na IBAN računa Veleučilišta.

Plaćanje školarine moguće je do 12 rata debitnim i kreditnim karticama beskamatno.

Detaljnije o cijenama i popustima na LINKU

Dodatni troškovi

Zadužnica

Od akademske godine 2023./2024. svi studenti moraju Veleučilištu predati ovjerenu zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 13 EUR (97,95 kn).

Studentska iskaznica

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi  6,64 EUR (50,00 kn) i plaća se prilikom upisa.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image