Prijelaz na PVZG s drugog visokog učilišta

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Prijelaz na PVZG s drugog visokog učilišta

Studenti koji namjeravaju prijeći na Poslovno veleučilište Zagreb s drugih studija, obvezni su u studentsku referadu predati svoju zamolbu za prijelaz uz koji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) za prijelaz na stručne prijediplomske studije:

  • ovjerena potvrda o položenim ispitima (prijepis ocjena),
  • Silabus svakog položenog predmeta, a koji izdaje ustanova u kojoj je predmet položen (nastavni/izvedbeni plan i program)

b) za prijelaz na stručni diplomski studij

  • uvjerenje/potvrda ili diploma preddiplomskog studija, 
  • dopunska isprava o studiju ukoliko je izdana,
  • ovjerena potvrda o položenim ispitima (prijepis ocjena).

 

Dokumentacija se predaje u Studentsku referadu u radnom vremenu za studente:

  • ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 09:00 do 15:00 sati
  • srijeda od 11:00 do 18:00 sati
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/studij004.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image