Studij gospodarske logistike (UOL)

stručni prijediplomski studij

Studij gospodarske logistike

Prijediplomski stručni studij
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Studij gospodarske logistike

Stručni prijediplomski studij

Gospodarska logistika (UOL – upravljanje opskrbnim lancima) predstavlja integralni pristup planiranju, provedbi i kontroli protoka informacija, materijala i usluga, od sirovine i komponenti dobavljača, kroz proizvodnju gotovog proizvoda, prema konačnoj distribuciji do krajnjeg kupca. Svrsishodni opskrbni lanci temelje se na sinergijskom efektu isprepletenosti: tehnike, tehnologije i poslovnog pristupa.

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/studij003.jpg

Kompetencije u tehničkom području znanosti

Ovaj studijski program omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim logističkim područjima:

 • sposobnost sustavnom pristupu rješavanja zadaća u upravljanju opskrbnim lancima,
 • planiranje i predviđanje prijevozne potražnje,
 • sposobnost poslovnog komuniciranja s dionicima u upravljanju opskrbnim lancima,
 • sposobnost upravljanja troškovima i prihodima u upravljanju opskrbnim lancima,
 • sposobnost vođenja procesa u opskrbnim lancima i
 • upravljanje kvalitetom u opskrbnim lancima.

Na području Republike Hrvatske trenutno se ne obrazuju visoko-stručni kadrovi u području Upravljanja opskrbnim lancima. Naš studij Upravljanje opskrbnim lancima je prvi takav studij u RH, a temeljem trenutnog i očekivanog budućeg gospodarskog razvoja Hrvatske navedeni studij svakako zauzima prazninu u obrazovanju kadrova za Upravljanje opskrbnim lancima (kompatibilni termini iz engleskog govornog područja su: supply chain managemnt, warehouse management, transport management, logistics management).

Informacije o prijavama i upisu

Riječ je o studiju prve razine za koji je potrebna državna matura i to: B razina Hrvatski jezik, B razina Matematika, B razina Strani jezik, a dodatno će se vrednovati i B razina Fizike. Cijena godišnje školarine za jednokratnu uplatu iznosi 3.190 eura/24.035,06 kn.

Za prijavu na studij kliknite OVDJE. Za sve ostale informacije nazovite na broj:+385 1 6310 888 ili pošaljite e-mail na pvzg@pvzg.hr.

Brošure

Studij traje 6 semestara (3 god.), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova kao i naziv prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea inženjer gospodarske logistike (kratica: bacc. ing. logist.). Studij će se izvoditi kao redoviti i izvanredni.

Stručne kompetencije
 1. Raščlaniti osnovne matematičke i statičke pojmove u upravljanju opskrbnim lancima
 2. Usporediti različite ekonomske principe pri upravljanju opskrbnim lancima
 3. Razlikovati tehničke aspekte upravljanja opskrbnih lancima
 4. Ispitati različita tehnološka rješenja u upravljanju opskrbnim lancima
 5. Proračunati troškove upravljanja opskrbnim lancima
 6. Provjeriti specifičnosti organizacijskih aspekata u upravljanju opskrbnim lancima
 7. Preispitati primijenjena tehnička i tehnološka rješenja u upravljanju opskrbnim lancima
 8. Usporediti tehnološke procese opskrbnih lanaca
 9. Raspravljati o učinkovitosti organizacije opskrbnih lanaca
 10. Riješiti numeričke izazove u upravljanju opskrbnim lancima
 11. Diferencirati različite pristupe tehnoloških procesa u upravljanju opskrbnim lancima
 12. Utvrditi značaj upravljanja opskrbnim lancima na gospodarstvo
 13. Argumentirati inovativna tehnološka rješenja u opskrbnim lancima
 14. Vrednovati projekte u upravljanju opskrbnim lancima
Od prijavljenih potreba za radnicima trećina se odnosila na stručnjake i znanstvenike, četvrtina na potrebe za rukovateljima strojeva, vozila, i sastavljače strojeva, slijede potrebe za inženjerima, tehničarima i srodnim zanimanjima, a manje su potrebe za uredskim službenicima, trgovačkim i uslužnim zanimanjima te zanimanjima u obrtu.
ZAGREBPLAN/Razvojna strategija grada Zagreba
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Zašto upravljanje opskrbnim lancima (Supply Chain Management)?

Prijediplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima (Supply Chain Management) ”temeljen je na potrebi tržišta rada za specifičnim trogodišnjim visokoobrazovnim kadrovima. U današnjem okruženju upravljanja opskrbnim lancima potrebna su organizacijska, tehnička i tehnološka znanja” čime završeni studenti stječu znanja i kompetencije za aktivno praćenje promjena u sustavu upravljanja opskrbnim lancima te za učinkovito suočavanje sa svim izazovima. Za kvalitetno upravljanje opskrbnim lancima nužno je poznavanje inženjerskih vještina koje čine okosnicu većine kolegija studijskog programa, no jednako je važno i razumijevanje osnova ekonomije, marketinga, poduzetništva, kao i vještina komuniciranja.

Prijediplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima (Supply Chain Management) kreiran je tako da pruža studentima temeljna znanja iz tehničkoga područja, s posebnim naglaskom na polje tehnologije prometa i transporta, dok će njegov nastavak na diplomskoj razini biti modularan i osiguravati mogućnost specijalizacije.

Interes za polje studija na regionalnoj razini

Republika Hrvatska je ponosna 28. članica Europske unije, a s obzirom na trenutnu stvarnu politiku proširenja Europske unije dugi će niz godina biti zadnja zemlja koja je pristupila Europskoj uniji. Takva politička klima stavlja Republiku Hrvatsku u poziciju mosta između Zapada i Istoka, što otvara ogromne mogućnosti razvoja upravo u upravljanju opskrbnim lancima. U zemljama regije trenutno se ne izvodi isti ili sličan studij te to predstavlja i potencijalno tržište budućih studenata. Također, prema obrazovnim okvirima Europske unije i primjenom Bolonjskog procesa usvojene vještine i znanja na studiju studenti će moći koristiti na tržištima rada, ne samo na području Europske unije, već i u zemljama čije su gospodarske aktivnosti usmjerene ka Europskoj uniji.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image