Studij marketinga i komunikacija

stručni diplomski studij

Studij marketinga i komunikacija

stručni diplomski studij
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Studij marketinga i komunikacija

stručni diplomski studij

Poslovno veleučilište Zagreb od 2015. godine provodi i stručni diplomski studij Marketinga i komunikacija. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Izvodi se kao redoviti i izvanredni.

Stručni diplomski studij marketinga i komunikacija strukturiran je semestralno i ustrojava se u četiri semestra, odnosno dvije godine studija.

Studij je sadržajno strukturiran kroz obvezne i izborne sadržaje, odnosno obvezne i izborne predmete. Studijski program sastoji se od 14 obvezatnih i 6 izbornih kolegija, praktikuma i izrade diplomskog rada. Obvezni predmeti predstavljaju nužna znanja koja uvode studenta u znanstveno odnosno stručno područje marketinga i komunikacija, usmjeravaju ga k upravljanju i stvaraju osnovu za stvaranje globalne vizije marketinške i komunikacijske strategije. Obvezni kolegiji čine 52% opterećenja studenta mjereno kroz ECTS bodove.

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/spec.jpg

Uvjeti upisa na studij

Završen prijediplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/ca.

Trajanje studija

Ukupan broj ECTS bodova

Akademski / stručni naziv

Brošure

Stručne kompetencije
 1. Ispitati različite inovativne načine komunikacije
 2. Proračunati analizu troškova i koristi za marketinški i komunikacijski program
 3. Provjeriti digitalne platforme za uspješni marketinški i komunikacijski program
 4. Preispitati učinkovitost marketinškog i komunikacijskog programa
 5. Usporediti marketinške i komunikacijske programe
 6. Diferencirati organizacijske pristupe u internim i eksternim komunikacijama organizacija i tvrtki
 7. Utvrditi značaj marketinškog programa na različite dionike društva
 8. Argumentirati pristupe u različitim organizacijama i tvrtkama u funkciji marketinških i komunikacijskih programa
 9. Vrednovati opće i specifične postignute i nepostignute ciljeve marketinškog i komunikacijskog programa
 10. Prosuditi funkcionalnu implementaciju marketinškog i komunikacijskog programa
 11. Rangirati različite digitalne pristupe u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa
 12. Predvidjeti potencijalne izazove u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa
 13. Uskladiti različite dionike sa ciljem provedbe marketinškog i komunikacijskog programa
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image