Upisne prijave i razredbeni postupak

Upisne prijave i razredbeni postupak

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

AKTUALNOPrijave i upisi u akademsku godinu 2022./2023.

Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. koji sadrži upisne kvote, uvjete upisa, rokove upisa na studije kao i rokove održavanja razredbenih ispita.
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/ispitni-rokovi-02.jpg

Upis na preddiplomski stručni studiji

UPISI U TIJEKU

Upisi na preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija i specijalistički diplomski stručni studij mogući su do 28. listopada 2022. godine.

Kako bi potvrdili namjeru upisa na preddiplomski studij SVI kandidati dužni su izvršiti ONLINE prijavu putem linka.

Osnovni uvjet upisa na preddiplomske stručne studije: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, položena državna matura i prijava preko web stranice http://www.postani-student.hr/ ili proveden razredbeni postupak, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine.

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu:

a) preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija 21.945,00 kn;

b) preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi 24.995,00 kn;

c) preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima 23.950,00 kn.

Svi studenti koji školarinu plaćaju na rate moraju predati Poslovnom veleučilištu Zagreb ovjerenu zadužnicu kao instrument osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis, te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 135,00 kuna.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište Zagreb. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 50,00 kuna i plaća se prilikom upisa.

Dokumentacija za upis na preddiplomske studije:

 1. popunjeni obrazac prijave za upis
 2. domovnica (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)
 3. rodni list (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)
 4. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (izvornik ili ovjerene kopije)
 5. dokaz o položenom završnom radu i/ili državnoj maturi (izvornik ili ovjerena kopija)
 6. jednu fotografiju dimenzija 4 x 6 cm

Upisna dokumentacija predaje se u Studentsku referadu 9-19 sati do datuma do kojeg je moguća prijava na studij.

Upis na specijalistički diplomski stručni studij

UPISI U TIJEKU

Upisi na preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija i specijalistički diplomski stručni studij mogući su do 28. listopada 2022. godine.

Kako bi potvrdili namjeru upisa na preddiplomski studij SVI kandidati dužni su izvršiti ONLINE prijavu putem linka.

Osnovni uvjet upisa na specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija: završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom stručni prvostupnik/ca, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine i upisnine.
U slučaju završenog nesrodnog studija izvan područja društvenih znanosti, polja ekonomije, određuju se razlikovni ispiti kao dodatan uvjet za upis.

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Marketinga i komunikacija iznosi: 24.495,00 kn.

Dokumentacija za upis na specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija:

 • popunjeni obrazac prijave za upis
 • domovnica
 • rodni list
 • svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju
 • prijepis ocjena
 • jedna fotografija dimenzija 4 x 6 cm.

Upisna dokumentacija predaje se u Studentsku referadu 9-19 sati do datuma do kojeg je moguća prijava na studij.

Upis na temelju državne mature

Na temelju položene državne mature izravno će se upisati učenici koji u tekućoj školskoj godini polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija kandidati predaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Bez obveze provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.

Upis na temelju razredbenog postupka

Na temelju razredbenog postupka mogu se upisati:

 • kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžbu o položenom završnom ispitu
 • kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja na razredbenom ispitu koji obuhvaća provjeru znanja na temelju pismenog i usmenog dijela ispita.

Nakon pismenog dijela ispita provodi se motivacijski intervju.

Temeljem vrednovanja prethodno navedenih elemenata utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista).

Upis stranih državljana

Strani državljani upisuju se na stručni studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, s time da su dužni prilikom upisa predati i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Prijelaz na PVZG s drugog visokog učilišta

Studenti koji namjeravaju prijeći na Poslovno veleučilište Zagreb s drugih studija, obvezni su u studentsku referadu predati svoju zamolbu za prijelaz uz koji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • indeks visokog učilišta sa kojeg prelaze,
 • ovjereni prijepis položenih ispita,
 • ovjereni nastavni plan i program za predmete položene na visokom učilištu s kojeg se prelazi,
 • domovnica,
 • rodni list,
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole,
 • dokaz o položenom završnom radu i/ili dokaz o položenoj državnoj maturi,
 • popunjeni obrazac prijave za upis.

Upisna dokumentacija za studente koji su prijelaznici predaje se u Studentsku referadu u radnom vremenu za studente:

 • ponedjeljak, utorak i petak od 09:00 do 14:00 sati
 • srijeda i četvrtak od 13:00 do 19:00 sati

Kako bi potvrdili namjeru upisa na Poslovno veleučilište Zagreb SVI kandidati obvezni su prijaviti se preko web stranice Poslovnog veleučilišta Zagreb www.pvzg.hr.

Školarina

Uplate školarina se vrše na poslovni račun otvoren u Erste & Steiermarkische banci IBAN : HR8024020061100477071.

Plaćanje školarine moguće je na 4 rate ili po dogovoru u više rata. Školarina se može platiti i putem kreditnih kartica beskamatno na rate (Premium Visa PBZ do 10 rata, Diners do 12 rata) te karticama Visa, MasterCard i Maestro. Na cijene školarina se osiguravaju odgovarajući popusti – link OVDJE.

Detaljnije informacije o školarini i mogućnostima popusta pronađite OVDJE.

E-brošure studijskih programa

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti putem telefona
01/6310 888
01/6310 889
01/6310 844
te putem e-maila: pvzg@pvzg.hr ili na mrežnoj stranici www.pvzg.hr.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image