Upisne prijave i razredbeni postupak

Upisne prijave i razredbeni postupak

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

AKTUALNOPrijave i upisi u akademsku godinu 2024./2025.

Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2024./2025. koji sadrži upisne kvote, uvjete upisa, rokove upisa na studije kao i rokove održavanja razredbenih ispita.
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/ispitni-rokovi-02.jpg

Upis na stručne prijediplomske studije

Kako bi potvrdili namjeru upisa na prijediplomski studij SVI kandidati dužni su izvršiti ONLINE prijavu putem linka.

Rokovi za prijavu i upis na stručne prijediplomske studije Marketinga i komunikacija, Menadžmenta i produkcije u kulturi te Upravljanje opskrbnim lancima:

 1. Upisni rok: prijave do 19.07.2024., upisi 22.07. – 26.07.2024. godine
 2. Upisni rok: prijave do 20.09.2024., upisi od 23.09. – 30.09.2024. godine
 3. Upisni rok: prema odluci Dekana.                             

Razredbeni ispit će se održati:

Za 1. upisni rok: ponedjeljak 22.07.2024. u 10 sati u prostorijama PVZG

Za 2. upisni rok: ponedjeljak 23.09.2024. u 10 sati u prostorijama PVZG

Osnovni uvjet upisa na stručne prijediplomske studije je završeno četverogodišnje srednjoškolsko
obrazovanje, položena državna matura i prijava preko web stranice www.postani-student.hr ili
proveden razredbeni postupak za kandidate koji su srednju školu završili prije 2010. godine i kandidate
koji su završili odgovarajuće obrazovanje u ukupnom trajanju od 12 godina u inozemstvu te
sklopljen ugovor o studiranju.

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu stručnih prijediplomskih studija, uplaćeno jednokratno na IBAN računa Veleučilišta iznosi 3.190,00 EUR.

Od akademske godine 2023./2024. svi studenti moraju Veleučilištu predati ovjerenu zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 13 EUR.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 11,70 EUR i plaća se prilikom upisa.

Dokumentacija za upis na stručne prijediplomske studije:

 1. popunjeni obrazac prijave za upis
 2. domovnica (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)
 3. rodni list (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)
 4. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (izvornik ili ovjerene kopije)
 5. dokaz o položenom završnom radu i/ili državnoj maturi (izvornik ili ovjerena kopija)
 6. jednu fotografiju dimenzija 4 x 6 cm

Upisna dokumentacija predaje se u Studentsku referadu do datuma do kojeg je moguća prijava na studij.

Upis na stručni diplomski studij

Kako bi potvrdili namjeru upisa na diplomski studij SVI kandidati dužni su izvršiti ONLINE prijavu putem linka.

Rokovi za prijavu i upis na stručni diplomski studij Marketinga i komunikacija:

 1. Upisni rok: prijave do 19.07.2024., upisi 22.07.- 26.07.2024. godine
 2. Upisni rok: prijave do 20.09.2024., upisi od 23.09. – 30.09.2024. godine
 3. Upisni rok: prema odluci Dekana.

Osnovni uvjet upisa na stručni diplomski studij Marketinga i komunikacija: završen prijediplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom stručni prvostupnik/ca, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine i upisnine.
U slučaju završenog nesrodnog studija izvan područja društvenih znanosti, polja ekonomije, određuju se razlikovni ispiti kao dodatan uvjet za upis.

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu stručnog diplomskog studija Marketinga i komunikacija,  uplaćeno jednokratno na IBAN računa Veleučilišta iznosi: 3.450,00 EUR.

Od akademske godine 2023./2024. svi studenti moraju Veleučilištu predati ovjerenu zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 13 EUR.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Poslovno veleučilište. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 11,70 EUR i plaća se prilikom upisa.

Dokumentacija za upis na stručni diplomski studij Marketinga i komunikacija:

 • popunjeni obrazac prijave za upis
 • domovnica
 • rodni list
 • svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju
 • prijepis ocjena
 • jedna fotografija dimenzija 4 x 6 cm.

Upisna dokumentacija predaje se u Studentsku referadu do datuma do kojeg je moguća prijava na studij.

Upis na temelju državne mature

Na temelju položene državne mature izravno će se upisati učenici koji u tekućoj školskoj godini polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija kandidati predaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Bez obveze provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.

Upis na temelju razredbenog postupka

Na temelju razredbenog postupka mogu se upisati:

 • kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine i posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžbu o položenom završnom ispitu
 • kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske.

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja na razredbenom ispitu koji obuhvaća provjeru znanja na temelju pismenog i usmenog dijela ispita.

Nakon pismenog dijela ispita provodi se motivacijski intervju.

Temeljem vrednovanja prethodno navedenih elemenata utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista).

Upis stranih državljana

Strani državljani upisuju se na stručni studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani, s time da su dužni prilikom upisa predati i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Prijelaz na PVZG s drugog visokog učilišta

Studenti koji namjeravaju prijeći na Poslovno veleučilište Zagreb s drugih studija, obvezni su u studentsku referadu predati svoju zamolbu za prijelaz uz koji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) za prijelaz na stručne prijediplomske studije:

 • ovjerena potvrda o položenim ispitima (prijepis ocjena),
 • Silabus svakog položenog predmeta, a koji izdaje ustanova u kojoj je predmet položen (nastavni/izvedbeni plan i program)

b) za prijelaz na stručni diplomski studij

 • uvjerenje/potvrda ili diploma prijediplomskog studija, 
 • dopunska isprava o studiju ukoliko je izdana,
 • ovjerena potvrda o položenim ispitima (prijepis ocjena).

Upisna dokumentacija predaje se u Studentsku referadu do datuma do kojeg je moguća prijava na studij.

Kako bi potvrdili namjeru upisa na Poslovno veleučilište Zagreb SVI kandidati obvezni su prijaviti se preko web stranice Poslovnog veleučilišta Zagreb www.pvzg.hr.

Školarina

Uplate školarina se izvršavaju na poslovni račun otvoren u Erste & Steiermarkische banci IBAN : HR8024020061100477071.

Mogućnosti plaćanja školarine kao i mogućnosti ostvarivanja popusta na školarinu navedeni su na poveznici u nastavku – link OVDJE.

E-brošure studijskih programa

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti putem telefona
01/6310 888
01/6310 889
01/6310 844
te putem e-maila: pvzg@pvzg.hr ili na mrežnoj stranici www.pvzg.hr.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image