Image Alt

Upoznajte Poslovno veleučilište Zagreb

Na tržištu rada, kako hrvatskom tako i svjetskom, sve je veći interes za stručnjacima marketinga i komunikacija, a u Hrvatskoj je relativno mali broj visokih škola koje osposobljavaju kadrove usmjerene u područje marketinga i komunikacija.

To je izrazito važno istaknuti, iz razloga što je u Hrvatskoj proces restrukturiranja gospodarstva vrlo prisutan, a tržište rada ne nudi kompetentne kadrove za upravljanje takvim tržišnim procesima, koji uz specijalizaciju traže adaptabilnost novih znanja i fleksibilnost u radu.

Upravo zato priređeni program studija Poslovnog veleučilišta Zagreb ima za cilj obrazovati studente koji će pridonijeti uspješnijem poslovanju u području marketinga i komunikacija.

To je ocijenilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa koje je 11. listopada 2006. izdalo dopusnicu Visokoj poslovnoj školi Zagreb s pravom javnosti za obavljanje djelatnosti i izvođenje Stručnog studija za marketing i komunikacije. Nakon 10 godina predanog rada i razvoja, Visoka poslovna škola Zagreb stekla je uvjete da postane prvo poslovno veleučilište u vlasništvu Grada Zagreba. Novog imena i statusa, Poslovno veleučilište Zagreb nastavlja dugogodišnju tradiciju kvalitetnog, inovativnog i modernog pristupa obrazovanju.

Dana 19. svibnja 2015. izdana je dopusnica za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija marketinga i komunikacija, čime je ovaj program zaokružen. Prilikom izrade obrazovnog programa proučeni su i uspoređeni programi hrvatskih sveučilišta, prvenstveno ekonomskih fakulteta i visokih škola usmjerenih prema poslovnoj ekonomiji kao i politoloških i novinarskih fakulteta.

Također su analizirani i programi renomiranih visokih učilišta iz zemalja Europske unije. Programi su usklađeni s principima Bolonjske deklaracije koja je prihvaćena u većem dijelu Europe kao vodeća politika u razvoju visokoškolskih institucija, ali i kao okosnica promjene postojećih osnovanih obrazovnih institucija.

Nakon uspješnog završetka preddiplomskog studija studenti Visoke poslovne škole Zagreb stječu naziv Stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea marketinga i komunikacija (bacc. oec.). Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se stručni naziv Specijalist/specijalistica marketinga i komunikacija (struč. spec. oec.).

Poslovno veleučilište Zagreb od 2016. godine provodi preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi. Studij traje 6 semestara (3 godine), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova te naziv Stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi (bacc. cult.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

S početkom u akademskoj godini 2017./2018., Poslovno veleučilište Zagreb provodi i preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima. Studij traje 6 semestara(3 godine), a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova te naziv Stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea inženjer gospodarske logistike (bacc. ing. logist.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Sustav upravljanja primijenjen na POSLOVNOM VELEUČILIŠTU ZAGREB s pravom javnosti zasnovan je na najnovijim zahtjevima međunarodne norme EN ISO 9001:2015 te ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom usluga i procesa. Međunarodna norma ISO9001:2015 promiče usvajanje procesnog pristupa kada se razvija, uvodi i poboljšava djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom, s ciljem povećanja zadovoljstva korisnika ispunjenjem njegovih zahtjeva.

Poslovno veleučilište Zagreb