Image Alt

Dekanski rokovi i početak nastave u akad.god. 2019./2020.

Dekanski rokovi i početak nastave u akad.god. 2019./2020.

Nastava u akademskoj godini 2019./2020. započinje:

 • 1. listopada 2019. (utorak), za sve PREDDIPLOMSKE studije, (obavijest o rasporedu biti će tjedan dana ranije, kao i obavijest o aktivaciji odabira izbornih kolegija)
  – iznimno, za sve brucoše svih studijskih programa nastava započinje uvodnim predavanjem istog dana, o tome više u jednoj od sljedećih obavijesti
 • 14. listopada 2019. (ponedjeljak) za DIPLOMSKI studij marketinga i komunikacija (obavijest o rasporedu biti će tjedan dana ranije, kao i obavijest o aktivaciji odabira izbornih kolegija)

 

Obavijest o dekanskom roku 2018/2019:

 • prema odluci Dekana, dekanski rok provoditi će se u tjednu od 23. do 27.9.2019.
 • ispite na dekanskom roku moći će prijaviti samo studenti koji do kraja jesenskih ispitnih rokova 2018./2019. nisu stekli uvjete za upis u višu studijsku godinu
 • prijave ispita mogu se obaviti do četvrtka 19.9.2019. do 19 sati, isključivo na 2 načina:
  • slanjem e-maila studentskoj službi (pvzg@pvzg.hr), navodeći ime i prezime studenta, stečeni broj ECTS bodova i ispite koje student želi prijaviti
  • fizičkim dolaskom u studentsku službu i ispunjavanjem prijavne liste koja će tamo biti dostupna
  •  prijave na dekanski rok studenata koji su stekli minimalne uvjete za upis u višu studijsku godinu biti će zanemarene