Image Alt

Marketing i PR u neprofitnom sektoru

Marketing i PR u neprofitnom sektoru

Marketing i PR u neprofitnom sektoru

Pozivamo vas na gostujuće predavanje Marketing i PR u neprofitnom sektoru Danele Žagar iz Centra za mirovne studije u srijedu 18. 11. 2015. godine.

Najavljujemo gostujuće predavanje Danele Žagar, voditeljice odnosa s javnostima u Centru za mirovne studije, u srijedu, 18. 11. 2015. godine s početkom u 18,30 sati (P4). Danela je magistrica novinarstva sa završenim smjerom Politička komunikacija na Fakultetu političkih znanosti. Već se četiri godine bavi društveno angažiranim PR-om i radom u neprofitnom sektoru.

 

Saznajte kako se u CMS-u uz pomoć marketinških aktivnosti realiziraju projekti!