Image Alt

Međunarodna ljetna škola „Analiza i upravljanje operativnim rizicima poslovanja“

Međunarodna ljetna škola „Analiza i upravljanje operativnim rizicima poslovanja“

Visoka škola CEPS – Centar za poslovne studije iz Kiseljaka (Bosna i Hercegovina) organizira Međunarodnu ljetnu školu pod nazivom „Analiza i upravljanje operativnim rizicima poslovanja“, koja će se održati u srpnju 2020. godine.

Međunarodna ljetna škola sastoji se od sedam povezanih modula:

  1. MODUL I – Uvod u operativne rizike
  2. MODUL II – Procesni i projektni rizici
  3. MODUL III – Sigurnost i zaštita na radu
  4. MODUL IV – Utjecaji poduzeća na okoliš
  5. MODUL V – Sigurnost informacija i podataka
  6. MODUL VI – Skladištenje i logistika
  7. MODUL VII – Upravljanje kvalitetom.

Za sve polaznike međunarodne ljetne škole koji dolaze izvan Kiseljaka i Sarajeva osiguran je smještaj u Studentskom centru Sarajevo.

Obavezna prijava putem e-maila: marketing@ceps.edu.ba.

Za detaljnije informacije obratite se našem Erasmus koordinatoru na mail neven.sipic@pvzg.hr