Image Alt

Održana radionica za pisanje završnog rada u Sesvetama

Održana radionica za pisanje završnog rada u Sesvetama

Jučer je za studente preddiplomskog stručnog studija ”Marketinga i komunikacija” te preddiplomskog stručnog studija ”Upravljanje opskrbnim lancima” u Sesvetama održana radionica ”Pisanje završnog rada – metodološki aspekti”.  Radionicu su održali mr. sc. Neven Šipić i doc. dr. sc. Tanja Grmuša, koji izvode nastavu u sklopu kolegija Metodologija pisanja seminara i završnog rada. Kako pretražiti literaturu i izvore? Kako strukturirati koncept završnog rada? Kako predstaviti rezultate istraživanja? samo su neka od pitanja na koja je radionica nastojala odgovoriti. Studentima su predstavljeni i najvažniji naglasci Pravilnika o završnom radu na preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima vezano uz proceduru prijave teme, odabira mentora, kao i tijek obrane završnog rada.