Image Alt

PVZG

SJEDNICA SAVJETA ZA KVALITETU

ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA ZA KVALITETU

Šesta sjednica Savjeta za kvalitetu Poslovnog veleučilišta Zagreb održana je u utorak 10. svibnja 2022. godine online putem Zoom platforme.

Središnja tema sjednice bilo je praćenje učinka zaposlenika u organizaciji, pri čemu su razmijenjena iskustva praćenja produktivnosti zaposlenika u visokoobrazovnim ustanovama, kao i znanstvenim organizacijama i institutima.

Predsjednica Savjeta za osiguravanje kvalitete doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac iznijela je pozitivna iskustva u praćenju rada nastavnog osoblja na Sveučilištu Sjever, dok su prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić i izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić govorile o projektnim aktivnostima na svojim ustanovama (Institutu za razvoj i međunarodne odnose te Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti). Riječ je o upravljanju aktivnostima i procesima koji nerijetko uključuju i dionike iz međunarodnog okruženja, stoga su timski rad i odgovornost iznimno važni. Jasno definiranje ključnih pokazatelja uspješnosti, kao i normizacija procesa mogu doprinijeti osnaživanju sustava osiguravanja kvalitete, no sve su se sudionice sastanka složile kako su intrinzična i ekstrinzična motivacija zaposlenika preduvjet osiguravanja zadovoljnih dionika i jačanja organizacijske kulture.

Na sjednici se raspravljalo i o izvještavanju o radu zaposlenika na razini katedri, ali i na razini organizacije, kao i o modelima nagrađivanja zaposlenika.