Image Alt

Upoznajte naše nove vanjske suradnike

Upoznajte naše nove vanjske suradnike

LEA BREZAR

Lea je direktorica marketinške i PR agencije Dhar media koja svoje poslovanje temelji na načelima dharmičkog menadžmenta te je jedna od top 100 agencija u Hrvatskoj.
Dhar media je vlasnik licence Superbrands i magazina Brend kultura te te projekta FUL KULTURNO i vodi niz klijenata u području komunikacija, marketinga i dizajna. Svoj je poslovni put Lea  je posvetila i specifičnim projektima koji promoviraju kulturu organizacije; poput konferencije o dharmičkom menadžmentu – Superjunaci biznisa. Jedna je od vodećih zagovarateljica dharmičkog pristupa poslovanju u Hrvatskoj. Autorica devet knjiga na temu osobnog razvoja kojeg isprepliće kroz razne žanrove (romani, poezija, priručnici i slikovnice za djecu). Aktivna je promotorica poezije, njezin projekt #odapoeziji – poezija na city lights plakatima održava se u kasno proljeće od 2016. godine.
Rođena je u Zagrebu, 1. kolovoza 1977. Udana je, majka je dvjema kćerima.