Image Alt

Zašto je važno pregovaranje u poslovnom marketingu?

Zašto je važno pregovaranje u poslovnom marketingu?

U sklopu kolegija Poslovni marketing, na predavanju i vježbama održanim 5. 11. 2019. studenti su imali priliku dobiti informacije o tome što je važno u pregovorima, koji su osnovni tipovi pregovarača i kojem tipu oni pripadaju. Budući je stjecanje i zadržavanje povjerenja među partnerima jedan od glavnih i najkorisnijih B2B marketinških strategija koja se realizira mnogim alatima, studenti su “uvježbavali” jedan od alata.

Pregovori među (potencijalnim) poslovnim partnerima vrlo su važni i često početak (ili kraj) poslovne suradnje, budući da tu imamo priliku stvoriti odnos povjerenja. Za buduće marketinške stručnjake jako je važno steći i jačati pregovaračke vještine. Kada je B2B marketing u pitanju, to je još izraženije.

Kroz metodu grupnog rada, a kako bi nove informacije što brže prešle u dugotrajnu memoriju, profesorica Sanja Varlaj, mag. oec.,  NLP Master practitioner & business coach, odlučila se za ovaj metodički pristup. Studenti su bili podijeljeni u dvije velike grupe. Svaka se grupa sastojala od dva tima koji su bili predstavnici (kupovni centar) različitih tvrtki . Svaki tim dobio je opisanu tvrtku, situaciju, cilj i jasne upute za provođenje pregovora.

Kako su studenti na prethodnim vježbama dobili uvid i procijenili svoje pregovaračke stilove, u svaki su tim bile raspoređene osobe različitih stilova te određene uloge svakog člana tima. Nakon pripreme timova, krenuli su pregovori. Pregovor svake grupe trajali su pola sata uz mentoriranje i vođenje predavača. Zaključak sa komentarima svake situacije (case studya) napravljeni su na kraju obiju vježbi.

Studenti su bili aktivni te iskazali veliko zanimanje i aktivnost tijekom rada te s veseljem i odobravanjem prihvatili način “učenja” u kojem se znanje stječe kroz konkretne poslovne situacije koje će ih dočekati na njihovim radnim mjestima.