Predavači

Predavači

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-red-35-wr2.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png

Katedra za marketing i komunikacije

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/tatjanagrmusa-850x1280.jpg

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE I PREDAVAČ NA KATEDRI

Vanjski predavači i suradnici

prof. dr. sc. Marinko Jurčević
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
doc. dr. sc. Ivan Tolić, pred.
doc. dr. sc. Nenad Vertovšek
doc. dr. sc. Dijana Vuković, v. pred.
dr. sc. Pavle Kalinić, pred.
dr. sc. Mirjana Matešić
dr. sc. Korana Simonović
dr. sc. Oliver Hip, prof. struč. stud.
mr. sc. Anita Zelić
dr. sc. Gordan Akrap
mr. sc. Zorislav Kaleb, v. pred.
mr. sc. Dražen Rajković
Tomislav Jurić, mag. rel. int. et dipl. et struč. spec. rel. publ., pred.
dr. sc. Vinko Mostarac, pred.
dr. sc. Siniša Kovačić, viši predavač
Dražen Smaranduj
Gordan Turković, univ. spec. pol.
dr. sc. Borislav Gordić
Siniša Pušonjić
Hrvoje Ratkić, mag. oec.
Sanja Varlaj, mag. oec.

Katedra za menadžment i produkciju u kulturi

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/sanjarocco-v2-850x1280.jpg

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI

Vanjski predavači i suradnici

dr. sc. Nives Tomašević
prof. dr. sc. Branko Mihanović
doc. dr. sc. Željka Tonković
doc. dr. sc. Dijana Vuković
dr. sc. Lucija Ljubić
dr. sc. Dea Vidović
dr. sc. Angelina Daniela Jelinčić
dr. sc. Ana Lederer
Zrinka Jonjić, dipl. iur.
Ana Lučić, dipl. oec.
dr. sc. Goranka Horjan, prof.
dr. sc. Oliver Hip, prof. struč. stud.
Siniša Pušonjić
Mario Gigović
Ivan Friščić
Marko Baus
Zrinka Turalija Kurtak
Morana Matković
dr. sc. Zlatko Hodak, prof. struč. stud.
Damir Medvešek

Katedra za upravljanje opskrbnim lancima

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/08/predragcudina-850x1280.jpg

VODITELJ KATEDRE STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA

Vanjski predavači i suradnici

prof. dr. sc. Mladen Nikšić
doc. dr. sc. Ivan Tolić
Siniša Režek, pred.
dr. sc. Pavle Kalinić
dr. sc. Oliver Hip, prof. struč. stud.
mr. sc. Dubravka Maras
Tomislav Đuran, pred.

Vanjski predavači engleskog jezika

Ana Eterović, prof eng. i njem. jezika
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image